ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» для студентів 2-го курсу спеціальності «Стоматологічна медицина» медичного інституту СумДУ на 3 семестр 2015-16 навч. р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З  ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

для студентів 2-го курсу спеціальності «Стоматологічна медицина»

медичного інституту СумДУ

на 3 семестр 2015-16 навч. р.

 

№ з/ч

Тема

Дата

 

1.

Вступ в гігієну та екологію. Принципи гігієнічного нормування. Гігієнічне значення сонячної радіації, клімату, погоди. Акліматизація, профілактика метеотропних реакцій. Гігієна житла: мікроклімат, опалення, вентиляція, природне та штучне освітлення. Проблеми урбанізації. Гігієна населених місць. Вода і грунт як фактори здоров’я. Організація питного водопостачання. Основи санітарної очистки населених місць.

23.09

2.

Гігієна харчування, його екологічні та соціальні проблеми. Наукові основи раціонального харчування. Гігієнічні аспекти профілактики аліментарних захворювань та харчових отруєнь.

01.10

3.

Основи профілактики професійної патології. Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Гігієна і охорона праці лікаря-стоматолога. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища та виробнича шкідливість. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту в лікувально-профілактичних закладах загальносоматичного та стоматологічного профілю.

18.11

4.

Гігієна дітей та підлітків. Основні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Гігієна трудового та фізичного виховання і навчання дітей  та підлітків. Гігієнічні основи планування  дошкільних і шкільних закладів

16.12

5.

Основи санітарно-гігієнічного забезпечення збройних сил України. Сучасні проблеми військової праці. Питання професійного відбору та підготовки особистого складу військ. Профілактика професійної патології у військовослужбовців.