ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ для студентів 6-го курсу спеціальності «Лікарська справа»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

для студентів 6-го курсу спеціальності «Лікарська справа»

Тема заняття

Кількість годин

1.

Гігієна води та водопостачання населених пунктів. Санітарна охорона водних об`єктів.

4

2.

Санітарно-гігієнічна оцінка ґрунту та очищення населених місць. Гігієна планування населених місць. Гігієна житлових і громадських будівель та споруд. Гігієнічне значення фізичних чинників в умовах населених місць.

4

3.

Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-профілактичних закладів.

4

4.

Сучасні проблеми внутрішньо лікарняної інфекції та комплекс гігієнічних заходів по її профілактиці. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах.

2

5.

Теоретичні аспекти профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

4

6.

Санітарно-гігієнічний контроль за громадським харчуванням. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

2

7.

Законодавчі основи проведення санітарного нагляду в галузі гігієни праці. Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого середовища. Гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах.

2

8.

Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я дітей та підлітків. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров`я дітей та підлітків. Визначення групи здоров`я та фізичного виховання. Гігієнічні основи організації уроків фізвиховання та трудового навчання.

2

9.

Гігієнічна оцінка організації навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах і школах. Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання дитячих закладів.

2

10.

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни, їх використання при проведенні загальної профілактик

2

11.

Закономірності формування променевого навантаження людини в місцях проживання та в умовах виробничої діяльності, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

 

2

12.

Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.

2

13.

Методологічні та методичні основи вивчення здоров'я у залежності від стану навколишнього середовища. Вибір зон спостереження. Комплексна оцінка стану навколишнього середовища.

4

14.

Гігієнічна оцінка ризику від впливу факторів навколишнього середовища на організм людини та здоров`я населення.

4

15.

Підсумковий модульний контроль.

2