ПЛАН САМОСТІЙНОЙ РОБОТИ

для студентів 3-го курсу спеціальностей "Лікарська справа" та "Медико-профілактична справа"

на осінній семестр 2015-16 навч.р.

№ з/п Тема Кількість годин Вид контролю
1. Підготовка до практичних занять (теоретична та опрацювання практичних навичок) 18 Поточний контроль на практ. заняттях
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій і практичних занять:    
2.1. Загальна методика попереднього та поточного санітарного нагляду. Методи санітарного обстеження об’єкту та оформлення акта обстеження чи санітарного опису. 1 Підсумковий модульний контроль
2.2. Ендемічні зоб, флюороз та карієс як гігієнічна проблема, етіологія, профілактика (продукти моря, йодована сіль, де-фторування та фторування води) 1 -//-
2.3. Гігієнічна експертиза харчових жирів, яєць та продуктів їх перероблення. Гігієнічна експертиза овочів та фруктів 1 -//-
2.4. Гігієнічна експертиза кондитерських виробів та напоїв, вимоги до технологічних процесів їх виробництва. 1 -//-
2.5. Методи консервування харчових продуктів, їх гігієнічна характеристика. Харчові добавки, їх гігієнічна характеристика. 1 -//-
2.6. Парентеральне харчування, його гігієнічне обґрунтування. 1 -//-
2.7. Гігієнічні вимоги до об'єктів громадського харчування. 1 -//-
3 Індивідуальна самостійна робота "Оцінка індивідуального харчування студента" 4

Поточний

контроль

4 Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1 7

Підсумковий

контроль

РАЗОМ: 36