Матеріали до іспиту СМ (мікро)

Шановні студенти!

До підсумкового екзамену з дисциліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" допускаються  студенти,  які  виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни та згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів: були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, практичні); своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не меншу 72, що відповідає за  національною  шкалою  «3»).

Структура іспиту з дисципліни

"Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

(І) складання тестів із питань бази «КРОК-І» (письмово чи комп'ютерне тестування), позитивний результат дорівнює 80% правильних відповідей на 20 тестових питань.

 База питань "КРОК-1" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія":

Частина 1. Розділ "Загальна мікробіологія. Генетика бактерій"

Частина 2. Розділ "Інфекція. Імунітет"

Частина 3-1. Розділ "Спеціальна, клінічна та санітарна бактеріологія"

Частина 3-2. Розділ "Спеціальна, клінічна та санітарна бактеріологія"

Частина 4. Розділ "Загальна та спеціальна вірусологія"

 Частина 5. Питання з дисципліни англійською мовою→ завантажити файл.


(ІІ) відповіді на 2 питання екзаменаційного білетуз тем які висвітлювались на лекціях, вивчалися на практичних заняттях, та які рекомендовані для самостійного засвоєння. Контроль знань з розділів «Спеціальна мікробіологія» і «Спеціальна вірусологія» проводиться шляхом комп’ютерного тестування (практично орієнтована задача) або заповнення карт контролю та письмової відповіді на запитання (з розділу «Загальна мікробіологія, фізіологія мікроорганізмів. Імунологія»).

 

  Перелік питань до іспиту з дисципліни "Мікроіологія, вірусологія та імунологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"

◊Перелік практично-орієнтованих задач з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Стоматологія»

Завантажити файл

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної бактеріології:

                     → завантажити трафарет карти

                        → завантажити зразок заповнення карти

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології:

                       → завантажити трафарет карти

                       → завантажити зразок заповнення карти


 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна бактеріологія"

Завантажити файл

 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна вірусологія"

Завантажити файл