РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ ”МІКРОРБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ” ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

Положення про оцінювання навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" за кредитно-модульно-рейтинговою системою для спеціальності "Лікувальна справа"                      

у 2018 - 2019 н.р.

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

Дане положення розроблене у відповідності до основних положень про оцінювання навчальної діяльності студентів медичного інституту СумДУ за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу та яке введене в дію розпорядженням директора медичного інституту №  6  від  30  січня 2017р.