Індивідуальна робота студентів

Самостійна робота студентів є обов'язковим компонентом навчального процесу для кожного студента при вивченні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».

 

Формою контролю виконання самостійної роботи є підготовка презентацій або заповнення карт програмного контролю з тем, які виносяться на самостійне вивчення. Усі студенти повинні здати самостійну роботу в кожному семестрі. У разі не виконання студентом самостійної роботи, він не отримує оцінку.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА" ТА "ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ


Керівництво та контроль за самостійною роботою студентів здійснює викладач, що викладає дисципліну.