Індивідуальна робота студентів

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА" ТА "ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

Керівництво та контроль за самостійною роботою студентів здійснює викладач, що викладає дисципліну.