Матеріали до іспиту ЛС (мікро)

Шановні студенти!

Згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та  імунологія" за модульно-рейтинговою системою студенти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни нижче ніж «3», на останньому занятті можуть підвищити свій поточний бал шляхом складання тестів з дисципліни (не менше 80% правильних відповідей на 20 тестових питань).

Посилання на тестові питання:

1)Перелік тестових питань для підвищення поточного балу за ІІІ семестр- розділи "Загальна мікробіологія. Генетика бактерій" та "Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет"  ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

2) Перелік тестових питань для підвищення поточного балу за ІV семестр - розділ "Спеціальна та санітарниа бактеріологія" та "Мікологія" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

3) Перелік тестових питань для підвищення поточного балу за V семестр - розділ "Загальна та спеціальна вірусологія"  ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

 

человечик 
Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"
Іспит складається з двох етапів:
1) тестування за базою питань КРОК-1; готуючись до тестування, студент має повторити питання бази КРОК-1 всіх розділів дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».

База питань "КРОК-1" для тестування:

Питання з розділу "Загальна мікробіологія"
Питанння з розділу "Інфекція, імунітет"
Питанння з розділу "Спеціальна бактеріологія"Частина 1 та Частина 2
Питання з розділу "Загальна та спеціальна вірусологія"

            2) перевірка знань теоретичного матеріалу та практичних навичокДля перевірки знань теоретичного та практичного матеріалу студент надає письмову відповідь на питання із основних розділів дисципліни, письмові відповіді з розділу «Спеціальна бактеріологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю з спеціальної бактеріології (трафарет карти  та  зразок заповнення карти)письмові відповіді з розділу «Спеціальна вірусологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології(трафарет карти та  зразок заповнення карти).