Матеріали до іспиту ЛС (мікро)

Шановні студенти!

Згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та  імунологія" за модульно-рейтинговою системою (завантажити документ) студенти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни нижче ніж «3», на останньому занятті можуть підвищити свій поточний бал шляхом складання тестів з дисципліни (не менше 60% правильних відповідей на 20 тестових питань).

человечикПосилання на тестові питання:

1)Перелік тестових питань для підвищення поточного балу за ІІІ семестр- розділи "Загальна мікробіологія. Генетика бактерій" та "Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет"  ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

2) Перелік тестових питань для підвищення поточного балу за ІV семестр - розділ "Спеціальна та санітарниа бактеріологія" та "Мікологія" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

человечик 2Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

1) комп'ютерне тестування за базою питань КРОК-1*;
                * Готуючись до комп‘ютерного тестування, студент має повторити питання бази КРОК-1 всіх розділів дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».

База питань "КРОК-1" для тестування:

Частина 1 - Розділ "Загальна мікробіологія"
Частина 2 - Розділ "Інфекція, імунітет"
Частина 3 - Розділ "Спеціальна бактеріологія"
Частина 1 та Частина 2

Частина 4 - Розділ "Загальна та спеціальна вірусологія"

            2) перевірка знань теоретичного матеріалу та практичних навичок**.   

* Для перевірки знань теоретичного та практичного матеріалу студент надає письмову відповідь на питання із основних розділів дисципліни, письмові відповіді з розділу «Спеціальна бактеріологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю з спеціальної бактеріології (трафарет карти  та  зразок заповнення карти)письмові відповіді з розділу «Спеціальна вірусологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології(трафарет карти та  зразок заповнення карти).