Матеріали до іспиту ЛС (мікро)

Шановні студенти!

Згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та  імунологія" за модульно-рейтинговою системою до складання іспиту допускаються студенти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни не нижче ніж «3,0». 

человечик

Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

(І) складання тестів з питань бази «КРОК» (письмово чи комп’ютерне тестування), позитивний результат дорівнює 80% правильних відповідей на 20 тестових питань.

База питань "КРОК-1" для тестування:

Питання з розділу "Загальна мікробіологія"
Питанння з розділу "Інфекція, імунітет"
Питанння з розділу "Спеціальна бактеріологія":Частина 1 та Частина 2
Питання по дисципліні англійською мовоюзавантажити файл.

            (ІІ) відповіді на два (2) питання екзаменаційного білету, з тем які висвітлювались на лекціях, вивчалися на практичних заняттях, та які рекомендовані для самостійного засвоєння. Контроль знань з розділів «Спеціальна мікробіологія» і «Спеціальна вірусологія» проводиться шляхом комп’ютерного тестування (практично орієнтована задача) або заповнення карт контролю та письмової відповіді на запитання з розділів "Загальна мікробіологія, фізіологія та генетика бактерій" та/або "Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет".

◊Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Лікувальна справа»:

Завантажити файл

 

◊Перелік практично-орієнтованих задач з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Лікувальна справа»

Завантажити файл

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної бактеріології:

                     → завантажити трафарет карти

                        завантажити зразок заповнення карти 

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології:

                       → завантажити трафарет карти

                       → завантажити зразок заповнення карти

 


◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна бактеріологія"

Завантажити файл

 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна вірусологія"

Завантажити файл