Навчальна інформація з дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» для студентів 2-го курсу спеціальності «Стоматологічна медицина»

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» для студентів 2-го курсу спеціальності

«Стоматологічна медицина» медичного інституту СумДУ на 3 семестр 2016-17 навч. р.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» для студентів 2-го курсу спеціальності «Стоматологічна медицина»

 

 

ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ПОЗААУДИТОРНОЇ) РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" для студентів 2-го курсу спеціальності "Стоматологічна справа"

РОБОЧА ПРОГРАМА

"ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" для студентів 2-го курсу спеціальності "Стоматологічна справа" 

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ:

- КОМПЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ (1 частина та 2 частина );

- ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ