Список рекомендованої літератури

  1. Вплив харчування на здоров'я людини [Текст] : підручник / Пішак В.П.,     Радько М.М., Бабюк А.В., та ін.; За ред. Радька М.М. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 500 с. — 40-00.

2. Гігієна та екологія [Текст] : підручник / А.Г. Дьяченко. За ред. В.Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 720 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 68-00.

3.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. — К. : Здоров'я, 1999. — 569 с. + Гриф МОЗ. — 22-00.

4.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник у 2-х кн. Кн.1 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 528 с. + Гриф МОЗ. — 87-50.

5.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.2 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 544 с. + Гриф МОЗ. — 90-00.

6.   Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста [Електронний ресурс] : Методические рекомендации для европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего СССР. — Всемирная организация здравоохранения, 2001. — 382 с. — (Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия).

7.   Учбовий посібник до практичних занять з загальної гігієни [Текст] : Для студентів загально-медичного факультету. У 2-х частинах. Ч. 2. — К. : Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 1994. — 15000-00.

8.   Бебешко, П. С. 
Основи профілактичної медицини [Текст] : підручник / П. С. Бебешко, Ю. С. Скоробеха, О. П. Коріняк. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 184 с. + Гриф МОЗ. — 40-00.

9.   Гончарук, Є. Г. 
Комунальна гігієна [Текст] : підручник / Є. Г. Гончарук. — К. : Здоров'я, 2003. — 725 с. + Гриф МОЗ. — 47-00.

10.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : підручник / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : Здоров'я, 2004. — 792 с. + Гриф МОЗ. — 42-94.

11.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : навч. посіб. / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — К. : Здоров'я, 1999. — 694 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 22-00.

12.   Даценко, І. І. 
Гігієна дітей і підлітків [Текст] : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. — К. : Медицина, 2006. — 304 с. + Гриф МОЗ. — 28-00.

13.   Дьяченко, А. Г. 
1070 Методичні вказівки до практичних занять. Загальна гігієна [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання. Ч.3 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 121 с. — 7-32.

14.   Дьяченко, А. Г. 
893 Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ). Гігієна харчування [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2005. — 43 с. — 1-49.

15.   Дьяченко, А. Г. 
Гігієна та екологія [Текст] : лекції. Ч.1 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 147 с. — 9-87.

16.   Жуковський, С. С. 
Гігієна мікроклімату приміщень [Текст] : навч. посібник / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. В. Омельчук. — Львів : Львівська політехніка, 2005. — 88 с. + Гриф МОН. — 18-00.
17.   Коцур, Н. І. 
Психогігієна [Текст] : навч. посібник / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. — 2-ге вид. — Чернівці-Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2006. — 380 с. + Гриф МОН. — 36-00.

18.   Гігієна праці [Текст] : підручник / Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, А. М. Шевченко та ін. ; За ред.: Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 904 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. — 240-00.

19.   Мізюк, М. І. 
Гігієна [Текст] / М. І. Мізюк. — Казань : Здоров'я, 2002. — 288 с. — 7-00.
Шифр: 613/314(075.8)    Авторський знак: М57

20.   Смоляр, В. І. 
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : підручник / В. І. Смоляр. — К. : Здоров'я, 2000. — 336 с. + Гриф МОН. — 6-00.

21.   Тимофієва, М. П. 
Психологія здоров'я [Текст] / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — 296 с. + Гриф МОЗ. — 81-00.