РЕГЛАМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" на 2-му курсі при навчанні за спеціальністю "Стоматологічна справа"

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

”ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ”

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації навчання, зменшення кількості пропусків студентами аудиторних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, успішність кожного студента з дисципліни "Гігієна та екологія" оцінюється за кредитно-модульно-рейтинговою шкалою.