Subcategories

 • Регламент Модульно-рейтингової системи
 • Навчальна інформація

  тематичний планпрактичних занять

  з  ДИСЦИПЛІНИ «гІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

  для студентів 3-го курсу

  спеціальностей "Лікарська справа" та "Медико-профілактична справа"

  на V семестр 2015-16 навч. р.

  п/ч

  Теми практичних занять

  Кількість

  годин

  1 Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи студентів. Санітарне законодавство. 2
  2 Методи визначення інтенсивності  ультрафіолетового випромінювання. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою  профілактики захворювань і санації повітряного середовища. 2
  3 Методика визначення та гігієнічна оцінка  природного освітлення приміщень. Методика визначення та гігієнічна оцінка  штучного освітлення приміщень. 2
  4 Методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень,  напрямку та швидкості руху повітря. Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини. 2
  5 Методика гігієнічної оцінки кліматопогодних умов та їх вплив на здоров’я людини. 2
  6 Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень. 2
  7 Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. Методика оцінки питної води за результатом лабораторного аналізу проб. 2
  8 Методи і засоби очистки,  знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні. 2
  9 Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Гігієна населених місць. 2
  10 Методика вивчення та оцінка харчового статусу людини. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах. 2
  11 Гігієнічна оцінка білків, жирів, вуглеводів,  вітамінів, мікро- та макроелементів. Гігієнічні основи раціонального харчування. Профілактика хвороб аліментарного походження. 2
  12 Основи  раціонального харчування окремих груп населення (дітей, вагітних, спортсменів, осіб інтелектуальної праці  та ін.) 2
  12 Лікувальні та дієтичні  властивості продуктів харчування.  Лікувальне (дієтичне) та лікувально-профілактичне харчування. Аналіз основних дієт. 2
  13 Методика санітарно-гігієнічної експертизи зерна та зернопродуктів  2
  14 Методика санітарно-гігієнічної експертизи молока та молокопродуктів 2
  15 Методика санітарно-гігієнічної експертизи  м'яса та м'ясопродуктів. 2
  16 Методика розслідування випадків харчових отруєнь. 2
  17-18 Підсумковий модульний контроль 4

   

   

   

  тематичний план ЛЕКЦІЙ

  з  ДИСЦИПЛІНИ «гІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

  для студентів 3-го курсу

  спеціальностей «Лікарська справа» і «Медико-профілактична справа»

  на V семестр 2015-16 навчального року

  № з/ч Тема Дата
  1.

  Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних досліджень. Принципи гігієнічного нормування. Гігієнічне значення сонячної радіації та  складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери).

  2.09, 4.09,

  7.09

  2.

  Гігієнічне значення клімату і погоди, їх вплив на здоров’я населення. Акліматизація. Профілактика метеопатологічних реакцій людини.

  16.09, 18.09, 21.09
  3. Гігієна населених місць. Проблеми урбанізації. Гігієнічні аспекти санітарної очистки населених місць. Гігієна житлових і громадських споруд. Мікроклімат, опалення, вентиляція. Гігієна природного та штучного освітлення приміщень.

  30.09, 02.10,

  5.10

  4.

  Вода як фактор здоров’я, її гігієнічне та епідеміологічне значення. Гігієна водопостачання населених пунктів. Гігієнічні проблеми якості питної води та її покращання. Критерії ефективності очистки, знезараження, знешкодження та дезактивації питної води. Санітарна охорона водних об’єктів.

  14.10, 16.10,

  19.10

  5 Науково-гігієнічні основи харчування, його екологічні та соціальні проблеми. Стан фактичного харчування населення України. Нутриціологічні основи раціонального харчування.

  28.10, 30.10, 02.11

  6.

  Гігієнічні принципи харчування окремих груп населення: осіб розумової праці, працівників промислових підприємств та сільського господарства, спортсменів, вагітних, людей літнього та старечого віку). Нетрадиційні види харчування

  11.11, 13.11,

  16.11

  7. Основи профілактики аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань. Лікувальне, лікувально-профілактичне та еколого-захисне харчування.

  25.11, 27.11,

  30.11

  8. Гігієнічна та нутриціологічна характеристика харчових продуктів. Організаційно-правові основи державної санітарно-епідеміологічної експертизи харчових  продуктів. Теорія і методологія нормування контамінантів у харчових продуктах. Гігієнічне оцінювання та регламентація трансгенної їжі.

  09.12,

  11.12, 14.12

  9. Харчові отруєння та їх профілактика.

  23.12,25.12, 28.12

 • Список рекоменедованої літератури